Skoči do osrednje vsebine

20. seja Stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred nesrečami

V torek, 19. novembra 2019, je v Biotermah Mala Nedelja, potekala 20. seja Stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred nesrečami.

Bilateralno sodelovanje na področju varstva pred nesrečami

Seja je bila namenjena predvsem izmenjavi informacij o razvoju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obeh državah v letu 2019, pregledu skupnih izvedenih aktivnosti v letu 2019 ter pregledu večjih naravnih in drugih nesreč v Sloveniji in na Madžarskem v letu 2019. Izvedena je bila večina načrtovanih dogodkov in  aktivnosti v letu 2019. Sopredsedujoča stalni komisiji g. Darko BUT, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, s slovenske strani in z madžarske strani General major Zoltán Góra, generalni direktor Uprave za varstvo pred nesrečami R Madžarske, sta izrazila zadovoljstvo ob izredno dobrem sodelovanju med državama na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na državni ravni ter še posebej na obmejnem območju.

Ob zaključku seje sta bila podpisana skupna izjava o sodelovanju in program dela mešane komisije za leto 2020.