Ugrás a tartalomra

A személyi okmányokkal a személyazonosságot és az állampolgárságot lehet igazolni, de szükség van rá határátlépéskor vagy bizonyos országokba való utazás során. Az érvényes személyi okmányok, amelyekkel a Szlovén Köztársaságban a személyazonosságot lehet igazolni, fényképpel vannak ellátva és közokiratnak számítanak, amelyeket állami hatóság ad ki.

Szlovéniában közokirat a személyi igazolvány, az útlevél, a kishatár-átlépési igazolvány, a gépjárművezetői engedély, a fegyverviselési engedély és a csónakvezetői alkalmassági bizonyítvány.

Azonban nem minden dokumentum felel meg minden követelménynek a személyazonosság igazolására, mivel néhány okmányon nem szerepel a lakcím. Ezekkel például nem lehet igazolni a lakóhely meglétét egy adott címen.

Hivatalos, személyazonosításra szolgáló okmányok

A hivatalos személyazonosításra szolgáló (személyi) okmányokkal a hivatalos és egyéb hatóságok előtt igazolni lehet az adott személy személyazonosságát és kilétét. A Szlovén Köztársaságban hivatalos személyazonosító okmány minden olyan okmány, amely fényképpel van ellátva és állami hatóság adta ki. A leggyakoribb hivatalos személyazonosító okmányok az alábbiak:

  • személyi igazolvány,
  • útlevél,
  • kishatár-átlépési engedély,
  • vezetői engedély,
  • fegyverviselési engedély,
  • csónakvezetői alkalmassági igazolás.

Az okmányok a bennük szereplő adatoktól függően más funkciót is betölthetnek, például lehetővé teszik az állampolgárság igazolását, a határátlépést stb.

A Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárnak a 18. életéve betöltése után legalább egy hivatalos személyazonosító okmánnyal vagy személyi igazolvánnyal kell rendelkeznie, ha nincs egyéb okmánya. A gyermek megszületése után azonnal megkaphatja személyi igazolványát vagy útlevelét.

Személyi igazolvány

A személyi igazolvány olyan közokirat, amellyel a Szlovén Köztársaság állampolgára igazolja személyazonosságát és állampolgárságát, és amellyel bizonyos országokba utazhat. A Szlovén Köztársaság valamennyi állampolgárának joga van személyi igazolványhoz. Szlovéniában az állandó lakóhellyel rendelkező, felnőtt állampolgárnak, akinek nincs fényképpel ellátott egyéb érvényes közokirata, személyi igazolvánnyal kell rendelkeznie.

Hogyan lehet személyi igazolványt szerezni?

Személyi igazolványt a Szlovén Köztársaságban bármely közigazgatási egységénél kérelmezhet, valamint a Szlovén Köztársaság külföldi diplomáciai képviseleteinél vagy konzulátusainál igényelhet. Sürgős esetekben, például egy közeli családtag kezelése, betegsége vagy halála esetén, sürgős szolgálati elintéznivalóknál a személyi igazolványt a Szlovén Köztársaság Belügyminisztériuma is kiadhatja.

A személyi igazolvány általában négy munkanapon belül elkészül és postázásra kerül. Az állampolgár kérelme benyújtásakor kérelmezheti a személyi igazolvány elsőbbségi elkészítését. Ebben az esetben a személyi igazolványt legkésőbb a következő munkanapon elkészítik és postázzák, és az elsőbbségi előállításért plusz közigazgatási illetéket kell fizetni.

Hova utazhat személyi igazolvánnyal?

Érvényes személyi igazolvánnyal utazhat Albániába, Ausztriába, Andorrába, Belgiumba, Bulgáriába, Ciprusra, a Cseh Köztársaságba, Montenegróba, Dániába, Észtországba, Finnországba, Franciaországba, Görögországba, Horvátországba, Írországba, Izlandra, Olaszországba, Lettországba, Litvániába, Liechtensteinbe, Luxemburgba, Magyarországra, Máltára, Németországba, Hollandiába, Norvégiába, Lengyelországba, Portugáliába, Romániába, Észak-Macedóniába, Szlovákiába, Szerbiába, Spanyolországba, Svédországba, Svájcba és az Egyesült Királyságba.

Útlevél

Az útlevél közokirat, amellyel az állampolgárok az államhatár átlépésekor igazolják kilétüket, személyazonosságukat és állampolgárságukat. A dokumentumot bármely állampolgár megszerezheti, lakóhelyétől függetlenül, gyermekek is megkaphatják, életkortól függetlenül.

A Szlovén Köztársaság 2016. december 12-én kezdte meg a kiegészítő védelemmel ellátott biometrikus útlevelek kiadását. Ezek az útlevelek továbbfejlesztett biztonsági és védelmi elemeket és nyelvileg adaptált adatokat tartalmaznak, amelyek az Európai Unió összes hivatalos nyelvén szerepelnek. A biometrikus útlevélben chip található, amely tartalmazza az útlevél tulajdonosának biometrikus adatait.

A magánútlevélen kívül létezik diplomáciai útlevél, szolgálati útlevél, visszautazási útlevél és nemzetközi megállapodás alapján kiállított útlevél is.

A diplomáciai és szolgálati útlevelet az illetékes külügyminisztérium állítja ki. A visszautazási útlevelet a Szlovén Köztársaság konzuli ügyek intézésére illetékes külföldi hatósága állítja ki.

Hogyan lehet útlevelet kérelmezni?

Útlevél a Szlovén Köztársaságban bármelyik közigazgatási egységénél, valamint a Szlovén Köztársaság külföldi diplomáciai képviseleteinél vagy konzulátusainál igényelhető. Sürgős esetekben, például egy közeli családtag kezelése, betegsége vagy halála esetén, sürgős szolgálati elintéznivalók esetén az útlevelet a Szlovén Köztársaság Belügyminisztériuma is kiadhatja.

Az útlevél általában öt munkanapon belül elkészül és postázásra kerül. Az állampolgár kérelme benyújtásakor kérelmezheti az útlevél elsőbbségi elkészítését. Ebben az esetben az útlevelet legkésőbb a következő munkanapon elkészítik és postázzák, és az elsőbbségi előállításért plusz közigazgatási illetéket kell fizetni.

Mi a teendő, ha az útlevelet ellopják, ha elveszíti vagy nem találja?

Ha valaki nem találja vagy elveszíti az útlevelét, vagy azt ellopták, ezt a tényt köteles nyolc napon belül bejelenteni a Szlovén Köztársaság területén található bármely közigazgatási egységnél. Nem elegendő, ha az útlevél eltűnését csak a rendőrségen jelentik be.

Ha ez külföldön történik, a Szlovén Köztársaságba való megérkezésétől számított 8 napon belül ezt be kell jelenteni, vagy a Szlovén Köztársaság diplomáciai képviseleténél vagy konzulátusánál az eltűnéstől számított 30 napon belül. A Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel nem rendelkező állampolgárnak az eltűnéstől számított 30 napon belül be kell jelentenie az útlevél külföldön történt eltűnését a Szlovén Köztársaság legközelebbi külföldi diplomáciai-konzuli képviseleténél.

Az értesítéskor részletesen le kell írni az eltűnés, elvesztés vagy lopás körülményeit és időpontját. Az eltűnésről a közigazgatási hatóság hivatalos személye jegyzőkönyvet készít.

Vezetői engedély

A vezetői engedély igazolja egy bizonyos kategóriájú gépjármű vezetéséhez való jogosultságot a közúti forgalomban. Ezért ez a közokirat olyan személyek számára állítható ki, akik tanúsítják a gépjárművek vezetésére való alkalmasságukat és képességüket a közúti forgalomban.

Kishatár-átlépési engedély

A Szlovén Köztársaság és a Horvát Köztársaság állampolgárainak, akik állandó lakóhellyel rendelkeznek a határ menti települések valamelyikében, joguk van kishatár-átlépési engedélyhez, amelyet a Szlovén Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti, a helyi határforgalomról és az együttműködésről szóló Megállapodás tesz lehetővé.

Az igazolványt a kérelmező az állandó lakóhelye szerinti közigazgatási egységnél szerezheti be. Az igazolványra az öt évnél idősebb gyermek is jogosultak. A gyermek 15 éves koráig az egyik vagy mindkét szülő, törvényes képviselő vagy gondviselő kishatár-átlépési engedélyébe lehet bejegyezni a gyermeket.

A kishatár-átlépési engedély öt évig érvényes, és összesen tíz évre meghosszabbítható.

A kishatár- átlépési engedéllyel az államhatárt a határmenti forgalomra szolgáló kishatárátkelőhelyeken, valamint az államközi és a nemzetközi határátkelőhelyeken lehet átlépni. Más átkelőhelyeken azonban csak akkor, ha azt a másik ország jóváhagyja. A kishatár- átlépési engedéllyel legfeljebb hét napig engedélyezett folyamatos tartózkodás a másik ország határmenti területén.