Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Urada za makroekonomske analize in razvoj

Projekti

  • Najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke, ki jih objavijo domače institucije (Statistični urad RS, Banka Slovenije).

  • Napovedi so ena od strokovnih podlag za pripravo proračuna in vodenje ekonomske politike. Na voljo so za tekoče leto in dve prihajajoči leti.

  • Ekonomsko ogledalo je namenjeno sprotnemu objavljanju in komentiranju tekočih makroekonomskih podatkov pa tudi izbranim temam s področja ekonomskega, socialnega in okoljskega razvoja.

  • Poročilo o razvoju je dokument, s katerim spremljamo uresničevanje Strategije razvoja Slovenije.

  • Ekonomski izzivi so letna publikacija, ki obravnava teme, za katere presodimo, da zahtevajo ukrepanje ekonomske politike.

  • V kratke analize sodijo podrobnejši prispevki, ki obravnavajo aktualne tematike, ki zaslužijo večjo pozornost in zanimajo širšo javnost.

  • IB Revija in Delovni zvezki so plod raziskovanja strokovnjakov UMAR in sodelovanja z zunanjimi avtorji. Tu objavljamo predvsem prispevke, ki metodološko, empirično in teoretično obravnavajo razvojna vprašanja z različnih vidikov.

Iskalnik