Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Izvajamo naloge nacionalnega organa na področju evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) in naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov, kot sta Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP. V proračunskem obdobju Evropske unije 2014–2020 je bila vzpostavljena že peta generacija programov ETS, oblikovanih v okviru evropske kohezijske politike.

Programi z oznako Interreg krepijo institucionalno čezmejno in regionalno sodelovanje tako na notranjih kot tudi zunanjih mejah Evropske unije. Vzpostavljeni so medregionalni in transnacionalni programi, sofinancirani s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spodbujajo sodelovanje na številnih področjih. S spodbujanjem izvajanja projektov v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma prispevamo k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Tako omogočamo izvajanje edinstvenih instrumentov oziroma temeljev sodelovanja med Slovenijo ter državami donatoricami Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropi ter krepitev dvostranskih odnosov med državami donatoricami in državami upravičenkami.