GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Službi za notranjo revizijo izvajamo notranje revidiranje, ki je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, organizirana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja vladne službe. Pomagamo uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja vladne službe.