Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Usklajujemo izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki jo je Slovenija sprejela kot enega izmed temeljev izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. S4 je podlaga za osredotočenje razvojnih vlaganj v področja, na katerih ima Slovenija veliko znanja, kapacitet in kompetenc ter inovacijske zmogljivosti za pridobitev pomembne vloge na svetovnem trgu in s tem za krepitev svoje prepoznavnosti. Naša naloga je, da vsebinsko in operativno usmerjamo aktivnosti za izvedbo tega projekta, tako znotraj organa kot tudi medresorsko. Sodelujemo z zunanjimi udeleženci, ki sodelujejo pri uresničevanju državnega inovacijskega temelja in devetih strateških razvojno-inovacijskih partnerstev. Skrbimo za tehnično podporo delovni skupini za izvajanje S4 na ravni državnih sekretarjev. Na mednarodni ravni spodbujamo mednarodno povezovanje pri izvajanju S4.

  • S Slovensko strategijo pametne specializacije so bile opredeljene nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so v praksi podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov. Hkrati pa je Slovenija z izvajanjem S4 uvedla nov model razvojnega sodelovanja med ključnimi inovacijskimi deležniki in se uspela bistveno bolje integrirati v evropske in mednarodne razvojno-inovacijske mreže, platforme in konzorcije. Izvajanje S4 tako predstavlja enega izmed ključnih orodij za krepitev in nadgradnjo slovenskega inovacijskega ekosistema.