Skoči do osrednje vsebine

Sektor za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje skrbi za mednarodno vpetost Službe vlade za digitalno preobrazbo. S krepitvijo bilateralnega in multilateralnega sodelovanja z drugimi državami na področju digitalne preobrazbe ter drugih povezanih področjih smo odgovorni za uresničevanje ukrepov Strateškega sveta za digitalno preobrazbo, ki imajo mednarodno noto.

Prav tako skrbimo za koordinacijo sodelovanja Slovenije v okviru mednarodnih organizacij na področjih telekomunikacij in digitalizacije, kot so ITU, OECD idr. Pripravljamo in usklajujemo gradivo za Svet ministrov za telekomunikacije, sodelujemo pri oblikovanju politik EU ter spremljamo informacije o mednarodnih aktivnostih in ocenjujemo njihove učinke. Pri tem sodelujemo tudi z drugimi resorji, saj področje digitalne preobrazbe posega na pristojnosti več ministrstev. Prav tako smo pristojni za pripravo in izvedbo mednarodnih obiskov vodstva Službe vlade za digitalno preobrazbo, pa tudi obiskov tujih predstavnikov in delegacij v Sloveniji.