Skoči do osrednje vsebine

vršilec dolžnosti direktorja

Joško Kadivnik je rojen leta 1969, po izobrazbi je pravnik. Ves čas svoje poklicne poti je služboval v varnostnih strukturah, večinoma v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, kjer je od leta 2001 opravljal delo na različnih vodstvenih položajih, zadnji dve leti kot namestnik direktorja agencije.

V agenciji se je ukvarjal predvsem z operativnim področjem dela in je strokovnjak za protiobveščevalne naloge in druge varnostne vsebine. Intenzivno je sodeloval v različnih oblikah mednarodnega sodelovanja agencije na bilateralni in multilateralni ravni.

Vlada Republike Slovenije ga je imenovala za v. d. direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije z dne 2. junija 2022.