Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Protokol opravlja protokolarne zadeve za predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za nekdanjega predsednika Republike Slovenije naloge, ki jih določa Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, za varuha človekovih pravic, za ministra za zunanje zadeve, za partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije.

Protokol opravlja organizacijsko-protokolarno delo ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in ob obiskih osebnosti iz Republike Slovenije v tujini.

Ob soglasju generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije Protokol izjemoma opravlja protokolarne zadeve tudi za druge organe, kadar so ti nosilci protokolarnih dogodkov državnega pomena.

Med najpogostejše protokolarne naloge sodijo:

Iskalnik