Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za prevajanje izvajamo dnevno in projektno naravnano pisno prevajanje pravnih aktov in strokovnih gradiv iz slovenskega jezika v tuje jezike in obratno ter konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje dvostranskih pogovorov, mednarodnih konferenc, seminarjev in delavnic. Lektoriramo besedila in izvajamo jezikovno redakcijo prevodov ter poskrbimo za njihovo sodno overjanje.

Sodelujemo v Stalni koordinacijski skupini za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije; vzdržujemo, širimo in nadgrajujemo večjezično terminološko zbirko Evroterm in jezikovni korpus Evrokorpus.

Oblikujemo terminološke rešitve in sodelujemo z državnimi organi, akademskimi in drugimi ustanovami doma in v tujini pri razvoju strokovne terminologije in jezikovnih tehnologij; vzdržujemo strežnike za računalniško podprto prevajanje in pripravljamo dokumente za računalniško podprto prevajanje.

Vsebinsko-tehnično obdelujemo glosarje za terminološko usklajevanje in vnos v terminološko zbirko. Organiziramo delo z notranjimi in zunanjimi izvajalci ter vodimo evidence, razpošiljamo in arhiviramo dokumente ter pripravljamo poročila.

 

Naziv storitve Institucija
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Uporabne prevajalske zbirke, pripomočki in dokumenti

Zbirke in dokumenti Sektorja za prevajanje
Prevajalski pripomočki in zbirke