Skoči do osrednje vsebine

Sektor za podporo dela Komisije Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za podporo dela Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja (komisija) pripravljamo, organiziramo in izvajamo seje komisije, ob tem zagotavljamo mnenja, odgovore in druga gradiva za oblikovanje stališč vlade o predlogih in prošnjah nepooblaščenih predlagateljev.

Ustrezna gradiva odstopamo v reševanje pristojnim organom. Usklajujemo delo med pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami v zvezi z gradivi, ki jih resorni organi predložijo v postopek obravnave, pri čemer morajo upoštevati navodila za pripravo gradiv in poslovnik vlade.

V zvezi z obravnavanimi gradivi usklajujemo delo med pristojnimi ministrstvi, vladnimi službami in predstavniki civilne družbe in strokovnimi organizacijami. Vsebinsko proučujemo gradiva vlade, ugotavljamo njihovo skladnost s poslovnikom vlade in usklajenost vsebine s pristojnimi resornimi organi. Ob tem pripravljamo poročila in zapisnike komisije.

Poleg tega pripravljamo zapise sprejetih odločitev vlade na seji komisije in seji vlade. Spremljamo uresničevanje stališč komisije in vlade. Neposredno spremljamo seje Državnega zbora, spremljamo domačo in tujo zakonodajo iz delovnega področja ter pripravljamo vladna gradiva po nalogu generalnega sekretarja vlade.