Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOPE
Koda:
02401-1/2023/2
Datum:
2023-01-25
Datum objave:
2023-02-03

Novo gradivo št. 1 - Končno poročilo in prenehanje delovanja Medresorske delovne skupine za Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do 2050

Datoteke: