Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
00704-57/2023/1
Datum:
2023-01-30
Datum objave:
2023-02-02
Eva:
2022-2330-0092

Predlog uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Datoteke: