Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-6/2023/1
Datum:
2023-01-31
Datum objave:
2023-02-01

Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe ( (MZEZ, DRSI, MGTŠ, DZ, SVZ, MKGP)

Datoteke: