Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MP
Koda:
00704-455/2022/18
Datum:
2023-01-27
Datum objave:
2023-02-01
Eva:
2022-2030-0019

Novo gradivo št. 4 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu - prva obravnava

Datoteke: