Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MO
Koda:
41013-5/2023/1
Datum:
2023-01-27
Datum objave:
2023-01-27

Predlog za uvrstitev novega projekta 1912-23-0001 Izgradnja zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026

Datoteke: