Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-5/2023/1
Datum:
2023-01-24
Datum objave:
2023-01-25

Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (Zagovornik načela enakosti, MDDSZ, MKGP, MNZ, KPK, URSIV, NAKVIS)

Datoteke: