Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOP
Koda:
02401-1/2023/1
Datum:
2023-01-16
Datum objave:
2023-01-23

Končno poročilo in prenehanje delovanja Medresorske delovne skupine za Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do 2050

Datoteke: