Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
UVTP
Koda:
02200-8/2022/2
Datum:
2023-01-23
Datum objave:
2023-01-23

Poročilo o izvedbi o izvedbi aktivnosti Akcijskega načrta izvedbe Strategije kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji za leti 2020 in 2021 ter Akcijski načrt izvedbe Strategije kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji za leto 2023

Datoteke: