Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
51103-6/2023/1
Datum:
2023-01-20
Datum objave:
2023-01-23

Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na konferenci na temo »Katere trajnostne sisteme za živinorejo in potrošnjo mesa bi morala spodbujati Evropska unija in jih ohraniti do leta 2050« 7. februarja 2023 v Bruslju in virtualno (hibridni dogodek)

Datoteke: