Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-4/2023/1
Datum:
2023-01-16
Datum objave:
2023-01-17

Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (GSV, MIZŠ)

Datoteke: