Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MDDSZ
Koda:
47607-5/2023/2
Datum:
2023-01-11
Datum objave:
2023-01-17

Predlog za imenovanje revizorja letnih poročil za leta 2022, 2023 in 2024 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Datoteke: