Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOP
Koda:
47602-1/2023/1
Datum:
2023-01-09
Datum objave:
2023-01-16

Letno poročilo Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021

Datoteke: