Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MIZŠ
Koda:
00704-33/2023/1
Datum:
2023-01-06
Datum objave:
2023-01-13
Eva:
2022-3330-0007

Predlog sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža v javni infrastrukturni zavod

Datoteke: