Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-79/2022/1
Datum:
2022-11-29
Datum objave:
2022-11-29

Predlog za odprtje proračunske postavke in zagotovitev pravic porabe pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datoteke: