Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MzI
Koda:
00704-419/2022/1
Datum:
2022-11-18
Datum objave:
2022-11-29
Eva:
2022-2430-0103

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah - skrajšani postopek

Datoteke: