Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-78/2022/1
Datum:
2022-11-28
Datum objave:
2022-11-28

Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (DVK, MF, MZZ, USZS, MDDSZ, MIZŠ, KPK, MZ)

Datoteke: