Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOP
Koda:
00704-418/2022/1
Datum:
2022-11-15
Datum objave:
2022-11-28
Eva:
2022-2550-0102

Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh

Datoteke: