Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOP
Koda:
41013-176/2022/1
Datum:
2022-11-22
Datum objave:
2022-11-25

Predlog za uvrstitev projekta 2550-22-0061 Samooskrba z električno energijo prvi poziv v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025

Datoteke: