Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
00704-404/2022/2
Datum:
2022-11-18
Datum objave:
2022-11-24
Eva:
2022-1611-0125

Novo gradivo št. 1 - Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022

Datoteke: