Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MJU
Koda:
41013-150/2022/1
Datum:
2022-10-05
Datum objave:
2022-10-06

Predlog za uvrstitev novega projekta Nakup poslovnih prostorov v poslovnem objektu na naslovu Davčna ulica 1, Ljubljana v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025

Datoteke: