Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
UN
Koda:
54000-2/2022/1
Datum:
2022-09-26
Datum objave:
2022-09-26

Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na Evropski platformi za vključevanje Romov 25. in 26. oktobra 2022 v Pragi, Češka

Datoteke: