Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MGRT
Koda:
47601-8/2022/1
Datum:
2022-09-23
Datum objave:
2022-09-26

Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence iz leta 2021 in Poročilo o opravljenem nadzoru nad delom in poslovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence v letu 2021

Datoteke: