Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
33000-6/2022/1
Datum:
2022-09-15
Datum objave:
2022-09-16

Dopolnjen predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo

Datoteke: