Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MGRT
Koda:
00704-258/2022/14
Datum:
2022-08-24
Datum objave:
2022-08-25
Eva:
2020-2130-0064

Novo gradivo št. 3 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - nujni postopek

Datoteke: