Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOP
Koda:
47602-21/2022/2
Datum:
2022-08-19
Datum objave:
2022-08-22

Novo gradivo št. 1 - Predlog imenovanja revizorja za revidiranje letnega poročila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Datoteke: