Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MJU
Koda:
47800-11/2022/1
Datum:
2022-08-16
Datum objave:
2022-08-19

Poročilo o realizaciji načrtovanega razpolaganja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2021

Datoteke: