Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MO
Koda:
00704-298/2022/1
Datum:
2022-08-18
Datum objave:
2022-08-18
Eva:
2022-1911-0012

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - nujni postopek

Datoteke: