Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MZZ
Koda:
51104-17/2022/1
Datum:
2022-08-12
Datum objave:
2022-08-17
Eva:
2022-1811-0053

Predlog sklepa o potrditvi Načrta sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO)

Datoteke: