Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MIZŠ
Koda:
00704-213/2022/2
Datum:
2022-07-29
Datum objave:
2022-08-16
Eva:
2022-3330-0009

Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije

Datoteke: