Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
33200-4/2022/1
Datum:
2022-08-09
Datum objave:
2022-08-12

Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2021

Datoteke: