Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MzI
Koda:
51002-80/2022/1
Datum:
2022-07-26
Datum objave:
2022-08-10

Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma med Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije in Irskim uradom za civilno letalstvo o izvajanju 83. bis člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu za prenos odgovornosti za nadzor: (delovanje, vzdrževanje in stalna plovnost) zrakoplovov, ki se uporabljajo po najemnih pogodbah brez posadke

Datoteke: