Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MO
Koda:
51002-78/2022/1
Datum:
2022-08-09
Datum objave:
2022-08-09

Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o skupnem letalskem usposabljanju izvleke osebja v Centru za usposabljanje Programa večnacionalnega letalstva za specialno delovanje

Datoteke: