Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
41013-127/2022/1
Datum:
2022-07-21
Datum objave:
2022-07-25

Predlog za uvrstitev projekta 2330-22-0031 Zadrževalnik vode v nasadu Brdo pri Lukovici v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025

Datoteke: