Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-55/2022/1
Datum:
2022-07-21
Datum objave:
2022-07-22

Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (FURS, MDDSZ, MK)

Datoteke: