Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MzI
Koda:
00704-271/2022/1
Datum:
2022-07-01
Datum objave:
2022-07-20
Eva:
2022-2430-0048

Predlog uredbe o koncesiji za graditev žičniške naprave Veliki vrh

Datoteke: