Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MP
Koda:
00720-26/2021/16
Datum:
2022-07-04
Datum objave:
2022-07-05
Eva:
2018-2030-0045

Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov - prva obravnava

Datoteke: