Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
UN
Koda:
51103-71/2022/1
Datum:
2022-07-04
Datum objave:
2022-07-04

Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na zaključni konferenci »Vključevanje Romov – izpolnjevanje predpogojev za učinkovito izvajanje politik, usmerjenih v narodne manjšine – FAZA I« 15. julija 2022 v Zagrebu, Hrvaška

Datoteke: