Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-50/2022/1
Datum:
2022-07-01
Datum objave:
2022-07-04

Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (DZ, MZ, FURS, MGRT, MZ)

Datoteke: