Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MzI
Koda:
00704-243/2022/1
Datum:
2022-06-24
Datum objave:
2022-07-01
Eva:
2021-2430-0135

Predlog akta o ustanovitvi Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o.

Datoteke: